Onstaheerd is een bedrijf wat biologisch vlees verkoopt. Daarnaast is er een
reboundvoorziening van het AOC Terra en van Het Hogeland College op de boerderij
gevestigd en wordt er dagelijks een thuis geboden voor scholieren die aan het
rebound-traject meedoen.

Vanaf 2015 werken wij samen met de Onstaheerd. Een aantal kinderen rijdt er paard onder deskundige begeleiding en we hebben er ruimte om te spelen en activiteiten te doen.

www.onstaheerd.nl