Begeleiding vanuit de individuele zorgvraag. Dag en nacht zorg onder begeleiding van deskundigen.

Stichting Hineni

Stichting Hineni biedt zorg, ondersteuning en begeleiding aan mensen met een verstandelijk beperking en/of ontwikkelingsstoornis, daar waar ze zelf niet kunnen.

De stichting wil steun verlenen aan ouders of verzorgers van deze mensen door tijdelijke logies te verlenen. Verder bieden wij kleinschalige en individuele dagbesteding.

Wij hanteren christelijke waarden en normen.

Stichting Hineni is gevestigd in Adorp (Gn)

Nieuw in 2015: ‘Logies en ontbijt’ op Lutje Hekkum

vanaf 2015 geopend: onze logies en ontbijt. Via de hoofdbalk vindt u meer informatie.

Open dag en braderie 18 Juni

Op Zaterdag 18 Juni is het feest in Sauwerd. Stichting Hineni staat met taart en cake op de open dag van de Onstaheerd. Verder is er braderie in het dorp en ook daar zijn we vertegenwoordigd. We hebben een mooie kraam vol zelfgemaakte (vaderdag)cadeautjes, en lekkernijen! Wees allen van harte welkom! meer info over alle festiviteiten in het dorp: www.ditissauwerd.nl/beweegt www.facebook.com/MidZomerBraderie www.facebook.com/WelkomboerderijOnstaheerd

Nieuw: stichting Hineni, nu ook voor ouderen

Stichting Hineni is een kleinschalige organisatie waar ouderen op een rustige plek kunnen genieten van dagelijkse beslommeringen als koken, bakken eten, tuinieren, dierverzorging en gezellige ouderenspelen. De locatie is ingericht zonder drempels zodat het voor rolstoelen en rollators toegankelijk is. Het sanitair is daarop eveneens ingericht, er is een hoog toilet en er kan op douchestoel of douchebrancard gedouched worden. Een kortverblijf ter ontlasting van de mantelzorgers hoort eveneens tot de mogelijkheden.

Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelings-stoornissen

Giften

Draagt u onze gasten een warm hart toe?

U kunt ons sponsoren!
Het geld zal gebruikt worden voor uitstapjes en activiteiten in de vakanties. Het persoonsgebonden budget waaruit de logés hun zorg en begeleiding betalen is hier namelijk niet toereikend voor.

Indien u wilt bijdragen aan het werk van onze stichting, het rekeningnummer is:
NL09RABO0318237202 t.n.v. Stichting Hineni te Adorp

Financiële bijdragen van fondsen

Bij de start van het jaar 2015 hebben wij een mooi aantal financiële bijdragen door verschillende fondsen ontvangen. Onder het kopje nieuws kunt u de namen en bijdragen van de verschillende fondsen vinden. Wij zijn erg dankbaar voor de bijdragen!